Αρχική Σελίδα2023-08-31T08:07:50+00:00

Γιατί στην AUTOVISION

Η Autovision υπερέχει γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες της AUTOVISION αποδεκνύεται από τα 7.500.000 τεχνικούς ελέγχους οχημάτων που έχουν διενεργηθεί στα KTEO του Δικτύου της AUTOVISION και από τις χιλιάδες των πολιτών που επισκέπτονται καθημερινά τα KTEO της AUTOVISION.

Δείτε Περισσότερα

Δείτε τις Υπηρεσίες της AUTOVISION

ΚΤΕΟ Επιβατικά

Οργανώστε τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός σας ορίζοντας τηλεφωνικά στο 2310 487500 ή on line ένα ραντεβού με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION.

ΚΤΕΟ Φορτηγά

Οργανώστε τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός σας ορίζοντας τηλεφωνικά στο 2310 487500 ή on line ένα ραντεβού με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION.

ΚΤΕΟ Δίκυκλα

Οργανώστε τον Τεχνικό Έλεγχο του δικύκλου σας ορίζοντας τηλεφωνικά στο 2310 487500 ή on line ένα ραντεβού με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION.

Εκούσιος Έλεγχος

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ένας προαιρετικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος, που διενεργείται στο Κ.Τ.Ε.Ο. μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του. Σκοπό έχει την ενημέρωσή του για την τεχνική κατάσταση του οχήματος.

Κάρτα Καυσαερίων

Πέρα από τους Τεχνικούς Ελέγχους έχει νομοθετικά καθιερωθεί ο επιπρόσθετος έλεγχος των καυσαερίων που εκπέμπει κάθε όχημα. Ο έλεγχος καυσαερίων πιστοποιείται με την έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΕΚ).

Έκδοση Φύλλων Δοκιμών ADR

Το Εργαστήριο Ελέγχου Βυτιοφόρων Οχημάτων (ADR) της AUTOVISION, στη Νεοχωρούδα Ν.Θεσσαλονίκης, διενεργεί αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους στις Δεξαμενές (υπερκατασκευές) των Βυτιοφόρων Οχημάτων, και εκδίδει Φύλλα (Πρακτικά) Δοκιμών κατά ADR.

Μια Ελληνική Εταιρία με Ευρωπαϊκές Διαστάσεις

Δίκτυο ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

Η AUTOVISION ταυτίζεται με τον ιδιωτικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων διεθνώς όπως επιβεβαιώνεται από την εικοσάχρονη παρουσία της στην Γαλλία, στην Κύπρο και τη δεκαετή παρουσία της στην Ελλάδα

Δίκτυο ΚΤΕΟ στη Γαλλία

Η AUTOVISION ταυτίζεται με τον ιδιωτικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων διεθνώς όπως επιβεβαιώνεται από την εικοσάχρονη παρουσία της στην Γαλλία, στην Κύπρο και τη δεκαετή παρουσία της στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα

AUTOVISION: Το μεγαλύτερο Δίκτυο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ γίνεται πράσινο

H AUTOVISION SAKAR A.E. με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει τις απαιτήσεις

Ο τεχνικός έλεγχος σε πέντε απλά βήματα:

1

Mε ένα απλό τηλεφώνημα προγραμματίζετε την ημέρα και ώρα που θέλετε να περάσει
το όχημά σας από έλεγχο.

2

Έρχεστε στο KTEO την ακριβή ώρα
του ραντεβού και παραδίδετε το όχημά σας στους ελεγκτές.

3

Ενημερώνετε τη γραμματεία και παραδίνετε τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας.

4

Περιμένετε στον ευχάριστο χώρο αναμονής, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του οχήματός σας.

5

O ελεγκτής σας ενημερώνει και σας παραδίδει το Πρακτικό Τεχνικού Ελέγχου και… έχετε τελειώσει!