Ειδικά θέματα και διατάξεις

//Ειδικά θέματα και διατάξεις
Ειδικά θέματα και διατάξεις 2016-10-10T11:51:58+00:00

Τιμές και τιμολογιακή πολιτική
Πρόσφατα (Δεκέμβριος 2014) από το υπ. Μεταφορών καθιερώθηκε πλαφόν ελάχιστης χρέωσης για τους Τεχνικούς Ελέγχους των οχημάτων, που δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότεροι από αυτές των δημόσιων ΚΤΕΟ. Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται επίσης ότι ΑΠΑΓΟΡΕΎΤΑΙ Ο ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, καθιερώνοντας το ελάχιστο τίμημα των 5€.

Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τον υγιή ανταγωνισμό των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αφού δεν επιτρέπει να υπονομευθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα των ελέγχων με ανεξέλεγκτες εκπτώσεις στις τιμές ελέγχων, κάτω από το όριο του κόστους. Η AUTOVISION συνεχίζει να σας προσφέρει σε ιδιαίτερα χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές τις υπηρεσίες της, οδηγώντας τον ανταγωνισμό προς τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του χρήστη του αυτοκινήτου, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα των ελέγχων και την οδική ασφάλεια.

Παρελκόμενα του οχήματος
Πέρα από τη σωστή λειτουργία των μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με:

  1. Πυροσβεστήρα σε ισχύ, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του οχήματος
  2. Φαρμακείο με ανανεωμένα και σε ισχύ φάρμακα και φαρμακευτικά υλικά
  3. Τρίγωνο προειδοποίησης ακινητοποιημένου οχήματος

Αυτά είναι τα τρία πιο βασικά στοιχεία που πρέπει να φέρει κάθε όχημα. Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του κάθε οχήματος προβλέπεται κατά περίπτωση και πιο εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Σημάνσεις
Τα επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας προβλέπεται να έχουν στο αμάξωμά τους ενδείξεις σχετικές με τη χρήση τους.

  • Φορτηγά: απόβαρο, μικρό και ωφέλιμο βάρος
  • Όριο ταχύτητας και πινακίδα δηλωτική του μεγέθους του οχήματος για βαρέα οχήματα
  • Όριο ταχύτητας και οι ενδείξεις: ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΚΟ για τα σχολικά λεωφορεία.

Κοτσαδόροι
Τα Επιβατικά Ι.Χ. οχήματα επιτρέπεται να φέρουν διάταξη ζεύξης – κοτσαδόρο για την έλξη ρυμουλκουμένου, αρκεί να φέρουν το Ειδικό Σημείωμα Έλξης, κατόπιν επιθεώρησης του έλκοντος οχήματος μαζί με το ρυμουλκούμενο όχημα από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.
Στα Φορτηγά Ι.Χ. < 3,5t οχήματα, η ύπαρξη διάταξης ζεύξης (κοτσαδόρου) επιτρέπεται εφόσον αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας και φέρει το Ειδικό Σημείωμα Έλξης. Στην περίπτωση που το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του Φ.Ι.Χ. συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκουμένου υπερβαίνει τους 3,5t, τότε το ρυμουλκό όχημα οφείλει να φέρει ταχογράφο, εκτός και εαν υπάγεται στις εξαιρέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Μεμβράνες
Στην περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί μεμβράνες σκίασης στα τζάμια των παραθύρων, κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από Βεβαίωση Τοποθέτησης αντηλιακής μεμβράνης από τον ειδικό που έκανε την τοποθέτησή τους.

Σήμα πετρελαιοκίνησης
Για τα επαγγελματικά πετρελαιοκίνητα οχήματα προβλέπεται η τοποθέτηση του ειδικού αυτοκόλλητου σήματος «Π» στο μπροστινό παρμπρίζ του οχήματος.

Υδραυλικές πόρτες
Κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Φορτηγών Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ. οχημάτων που φέρουν υδραυλική πόρτα φόρτωσης – εκφόρτωσης, στο ΚΤΕΟ ελέγχονται:
α) η αναγραφή της ύπαρξης της υδραυλικής πόρτας στην Άδεια Κυκλοφορίας ή η ύπαρξη Υπηρεσιακού Σημειώματος από αρμόδια υπηρεσία.
β) στα πλαίσια των οπτικών ελέγχων, η κατάσταση και η σωστή λειτουργία του μηχανισμού της υδραυλικής πόρτας.

Γερανοφόρα οχήματα
Κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Φορτηγών Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ. οχημάτων που φέρουν που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό, στο ΚΤΕΟ ελέγχονται:
α) ο αριθμός πλαισίου του ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και η αναγραφή στην Άδεια Κυκλοφορίας ότι το όχημα είναι γερανοφόρο.
Για δε γερανοφόρα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 17/07/2008, απαιτείται επιπροσθέτως:
α) η αναγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανυψωτικού μηχανισμού στο χώρο παρατηρήσεων της Άδειας Κυκλοφορίας,
β) πιστοποίηση Μηχανολόγου Μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του ανυψωτικού συστήματος
γ) η ύπαρξη εγχάρακτου πινακιδίου επί του μηχανισμού με τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού

Εμπρόσθιες μπάρες μετωπικής προστασίας
Για τα οχήματα που φέρουν εμπρόσθια μπάρα μετωπικής προστασίας (Bull Bar), πρέπει να αναγράφεται η ύπαρξη αυτής στην Άδεια Κυκλοφορίας, ή να φέρουν την έγκριση τύπου της μπάρας, όπου θα αναγράφεται η μάρκα, ο τύπος, το σήμα της έγκρισης τύπου ΕΚ που φέρει το σύστημα, καθώς και ο κατάλογος που ορίζει σε ποια οχήματα επιτρέπεται αυτή να τοποθετηθεί.

Εργάτες
Η ύπαρξη «εργάτη» σε όλα τα οχήματα επιτρέπεται, εφόσον αυτός αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας.