Προετοιμασία οχήματος για ΚΤΕΟ

/Προετοιμασία οχήματος για ΚΤΕΟ
Προετοιμασία οχήματος για ΚΤΕΟ 2016-10-10T11:40:31+00:00

Πριν προσκομίσουμε το όχημά μας για ΚΤΕΟ, καλό θα ήτανε να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματος μας. Στο ΚΤΕΟ σαν απαραίτητο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίσουμε την πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας και όχι φωτοτυπία της, εκτός και αν αυτή είναι επικυρωμένη από την Διεύθυνση Μεταφορών.

Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν μικρό έλεγχο ότι λειτουργούν όλα τα φώτα του οχήματος ( πορείας, διασταύρωσης, θέσης, ομίχλης, πέδησης, όπισθεν, δείκτες κατεύθυνσης και έκτακτης ανάγκης), ότι τα ελαστικά μας είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι ζώνες ασφαλείας των καθισμάτων υπάρχουν και λειτουργούν κανονικά, και γενικά ότι το όχημα δεν έχει κάποια ατέλεια που να μειώνει την ασφάλεια.

Όταν προσκομίζουμε το όχημά μας για ΚΤΕΟ θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε αυτό να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά, και καλό θα ήταν να είναι χωρίς φορτίο.

Θα πρέπει στο όχημα να έχουμε τρίγωνο, πυροσβεστήρα σε ισχύ, κυτίο Α’ βοηθειών, εφεδρικό τροχό και γρύλο.

Στην περίπτωση που το όχημά μας λειτουργεί και με εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο ή το φυσικό αέριο, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματός μας, απαιτείται και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σε ισχύ (ισχύει έναν μήνα), πιστοποιημένου τεχνίτη αερίων καυσίμων για τον επανέλεγχο και καλή λειτουργία της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης ή συστήματος φυσικού αερίου αντίστοιχα.

Αν το όχημά μας φέρει μεμβράνες στους υαλοπίνακες θα πρέπει επιπλέον των απαραίτητων δικαιολογητικών να προσκομίσουμε βεβαίωση τοποθέτησης μεμβράνης από εγκαταστάτη ή αντιπρόσωπο.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν το όχημα μας διαθέτει πρόσθετες προστατευτικές μπάρες(bull bar), θα πρέπει αυτές να διαθέτουν έγκριση τύπου, που θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και να αναγραφεί στην Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος ότι φέρει προστατευτική μπάρα.

Σε περίπτωση που έχουμε κοτσαδόρο στο όχημα θα πρέπει να προσκομίσουμε και άδεια ρυμούλκησης.