Όροι Διαγωνισμού Ζωγραφικής

///Όροι Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Όροι Διαγωνισμού Ζωγραφικής

O διαγωνισμός ζωγραφικής «Μια όμορφη βόλτα με το αυτοκίνητο», εντάσσεται στα πλαίσια μιας γενικότερης δράσης της Autovision με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με τίτλο «Στην AUTOVISION η Οδική Ασφάλεια γίνεται Παιχνίδι»

 1. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ψυχαγωγήσει, ενθαρρύνοντας παράλληλα τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους.
 2. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά δημοτικού. Εξαιρούνται τα παιδιά των υπαλλήλων, στελεχών, μελών διοικητικού συμβουλίου της AUTOVISION και των συμβαλλόμενων με αυτή εταιρειών.
 3. Ο διαγωνισμός είναι διαρκής. Η συχνότητα αξιολόγησης των ζωγραφιών είναι ετήσια, και πραγματοποιείται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
 4. Το έντυπο συμμετοχής μπορείτε να το παραλάβετε από το ΚΤΕΟ ή να το τυπώσετε από την ιστοσελίδα μας.
 5. Τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν με ζωγραφική ή κολλάζ και μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια άλλα υλικά θέλουν. Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό με μία μόνο ζωγραφιά.
 6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς ή στον φάκελο αποστολής. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να παραδοθεί στη γραμματεία του ΚΤΕΟ ή να αποσταλεί στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
  AUTOVISION Πολίχνης Τ.Θ. 31530. τκ: 56510 Θεσσαλονίκη
 7. Οι υποβληθείσες συμμετοχές θα υποδιαιρεθούν σε 4 ομάδες για την αξιολόγηση:
  • Νηπιαγωγείο (παιδιά προσχολικής ηλικίας)
  • Τάξεις 1η – 2α δημοτικού
  • Τάξεις 3η- 4η δημοτικού
  • Τάξεις 5η – 6η δημοτικού

  Θα επιλέγονται και θα βραβεύονται 3 ζωγραφιές από κάθε κατηγορία (ηλικιακή ομάδα). Οι νικητές θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά.

 8. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνεται από 3μελή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την εικαστικό Κ. Γκαγκάκη, την υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας της Autovision Κ. Γεωργιδάκη και τον εκπαιδευτικό Ν. Κυριακίδη.
 9. Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονέμεται έπαινος, που θα συνοδεύεται από ένα πακέτο βιβλίων με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή/οδική ασφάλεια. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 10. Η AUTOVISION διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να παύσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον διαγωνισμό για σημαντικό λόγο, με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο www…………..gr ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.
 11. Η AUTOVISION διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε διαφημιστική και επικοινωνιακή αξιοποίηση του σχεδίου ή της ιδέας αυτού ή να χρησιμοποιήσει για εμπορικό σκοπό τις υποβληθείσες ζωγραφιές (π.χ. για την έκδοση ετήσιου ημερολογίου με τις ζωγραφιές των παιδιών).
 12. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την AUTOVISION. Οι νικητές συναινούν στα παραπάνω και ειδικότερα στη δημοσίευση των στοιχείων τους.