Ημερίδα «Ασφαλώς στον παιδικό σταθμό!»

///Ημερίδα «Ασφαλώς στον παιδικό σταθμό!»

Ημερίδα «Ασφαλώς στον παιδικό σταθμό!»

Το Σάββατο και την Κυριακή 29 & 30 Νοεμβρίου 2014 το Σωματείο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο της προσχολικής ηλικίας. Ένα από τα βασικά θέματα της ημερίδας ήταν η οδική ασφάλεια και η ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων πάνω στο θέμα αυτό.

Η AUTOVISION, με την εισήγησή της «Σχολικό λεωφορείο, τεχνικός έλεγχος και ασφάλεια στον δρόμο», παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του σωστού τεχνικού ελέγχου που μεταφέρει παιδιά. Παράλληλα πρόσφερε παιδαγωγικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής σε όλους τους συμμετέχοντες.