Διαχείριση της Ποιότητας στην AUTOVISION

//Διαχείριση της Ποιότητας στην AUTOVISION
Διαχείριση της Ποιότητας στην AUTOVISION 2015-05-06T08:09:15+00:00

Στην AUTOVISION ο όρος ΠΟΙΟΤΗΤΑ έχει βαρύνουσα σημασία.

Για τους Τεχνικούς Ελέγχους Οχημάτων ΚΤΕΟ , την ποιότητα AUTOVISION την πιστοποιεί Ευρωπαϊκός Φορέας Ελέγχων & Πιστοποιήσεων, δια της έκδοσης Πιστοποιητικών Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Δε σταματάμε όμως εκεί. H AUTOVISION διαθέτει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020,  που την αναγνωρίζει ως Φορέα Ελέγχου, ικανό να διενεργεί και τους παρακάτω  εξειδικευμένους ελέγχους:

  1. Ελέγχους δοχείων και εξοπλισμού Υπό Πίεση (PED) & έκδοση Πιστοποιητικών
  2. Ελέγχους Υπερκατασκευών (Δεξαμενών) Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Βυτίων) & έκδοση Φύλλων Δοκιμών (ADR)

Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε Eιδικό Αναγνωρισμένο Eργαστήριο στη Νεοχωρούδα Ν.Θεσσαλονίκης, οργανωμένο με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ακόμη, η AUTOVISION  είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, που την αναγνωρίζει ως Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακριβώσεων ελεγκτικού εξοπλισμού Ιδιωτικών ΚΤΕΟ & Συνεργείων. Αυτό σημαίνει ότι μόνο η AUTOVISION είναι σε θέση να ελέγξει, να καλιμπράρει και να ρυθμίσει μία πλήρη αυτόματη γραμμή μηχανημάτων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Άλλη μία απόδειξη ότι κανείς δεν γνωρίζει την τεχνολογία διάγνωσης βλαβών αυτοκινήτου καλύτερα από την AUTOVISION!

Το Αναγνωρισμένο Διακριβωτικό Εργαστήριο της AUTOVISIOΝ βρίσκεται στην Ηλιούπολη Ν. Αττικής, και είναι οργανωμένο με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Τέλος, η  AUTOVISION αποτελεί αποκλειστικό εισαγωγέα, αντιπρόσωπο και διανομέα μηχανημάτων και εξειδικευμένου ελεγκτικού εξοπλισμού γνωστών οίκων του εξωτερικού,  που χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις όλων των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ενώ μπορεί αντίστοιχα να καλύψει και τις ανάγκες εξοπλισμού ελέγχου των συνεργείων.