Θέλω να ελέγξω φορτηγό βυτίο (ADR)

//Θέλω να ελέγξω φορτηγό βυτίο (ADR)
Θέλω να ελέγξω φορτηγό βυτίο (ADR) 2017-05-08T13:30:55+00:00

Είναι απλό…

 1. Οργανώστε τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός σας ορίζοντας τηλεφωνικά στο 2310 487500 ή on line ένα ραντεβού με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION
 2. Προσέρχεστε για Τεχνικό Έλεγχο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα από τα δύο ΚΤΕΟ AUTOVISION στη Θεσσαλονίκη
 3. Απολαμβάνετε την παραμονή σας στις εγκαταστάσεις μας για όσο χρόνο προβλέπεται να διαρκέσει ο έλεγχος

…τελειώσατε! Τώρα είστε σίγουροι ότι κυκλοφορείτε με ένα ασφαλές όχημα. Κατά την αποχώρησή σας βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε το καινούργιο έντυπο Τεχνικού Ελέγχου και ότι έχει τοποθετηθεί το ειδικό σήμα στην πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου σας.

6.Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται
6.Β. Προθεσμίες, Περιοδικότητα, Πρόστιμα
6.Γ. Καθορισμός τιμών Τεχνικού Ελέγχου
6.Δ. Διάρκεια και φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου
6.Ε. Σημεία ελέγχου

6.Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον Τεχνικό Έλεγχο ενός φορτηγού βυτίου (ADR) είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα έχει ξαναελεγχθεί)
 3. Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)
 6. Φύλλο Δοκιμών της Δεξαμενής ADR
 7. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
 8. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)
 9. Πιστοποιητικό Σωληνώσεων ( για βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου )
 10. Μόνο για τα Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης χρειάζεται και Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ειδικά για τον τεχνικό Έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – A.D.R.

Σύμφωνα με την Συμφωνία ADR για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που υιοθετήθηκε με την Υ.Α. οικ. 47368/2522/04 όλα τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων των κατηγοριών EX/II , EX/III , FL , OX , AT και MEMUs, υπόκεινται σε ετήσια τεχνική επιθεώρηση στην χώρα ταξινόμησης τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR, και τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στην χώρα ταξινόμησης.

Η παραπάνω τεχνική επιθεώρηση διενεργείται ταυτόχρονα με τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος στο Κ.Τ.Ε.Ο., από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Μεταφορών ελεγκτές οχημάτων ADR.
Στο Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται Τεχνικός Έλεγχος στα σημεία του παραρτήματος της Υ.Α. 12078/1343 ( ΦΕΚ 435Β’ ), έλεγχος ταυτοποίησης των στοιχείων που αναγράφονται στο Φύλλο Δοκιμών και Ελέγχου ADR με τα στοιχεία του οχήματος, και οπτικός έλεγχος του οχήματος για τυχόν παρεκκλίσεις από την Συμφωνία ADR.

Αν ο Τεχνικός Έλεγχος είναι επιτυχής χορηγείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR ( πιστοποιητικό με την ροζ διαγώνια ράβδωση ), που ισχύει για ένα χρόνο.

Η AUTOVISION διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο για έκδοση Φύλλων Δοκιμών ADR, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου εκδίδεται από το ΚΤΕΟ πιστοποιητικό ADR Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε στο 2310680200.

Σημείωση:
Τα βυτία χωρητικότητας κάτω των 1.000 λίτρων δεν υπόκεινται στις διατάξεις για Φύλλα Δοκιμών ADR. Τα οχήματα αυτά περνούν Τεχνικό Έλεγχο ανάλογα με το μεικτό τους βάρος όπως προβλέπεται για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τον ή φορτηγά οχήματα κάτω των 3,5 τον

6.Β. Προθεσμίες, Περιοδικότητα, Πρόστιμα

Τα φορτηγά-βυτία (ADR) περνάνε έλεγχο ΚΤΕΟ ένα έτος μετά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους και στην συνέχεια ελέγχονται σε ΚΤΕΟ σε ετήσια βάση.

Το δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αναφέρει καθαρά την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε την ημερομηνία αυτή, επικοινωνήστε με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION με mail ή τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη λίστα πελατών μας και να σας το υπενθυμίσουμε εμείς εγκαίρως κάνοντας κλικ εδώ.

Για την περίπτωση του εκπροθέσμου ελέγχου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, που πληρώνονται με παράβολα του Δημοσίου που σας προμηθεύουμε εμείς στο ταμείο μας. Τα διοικητικά πρόστιμα –όπως άλλωστε και οι κανονικές τιμές εμπρόθετου ελέγχου- ορίζονται για τα οχήματα άνω των 3,5 τον. ανάλογα με τον τύπο τους, το μέγεθος τους καθώς και από το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης στον έλεγχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα εκπροθέσμου έλεγχου βυτιοφόρων οχημάτων τηλεφωνήστε στα ΚΤΕΟ AUTOVISION (2310487500) για να ενημερωθείτε άμεσα.

Επιπρόσθετα, η παραμέληση της υποχρέωσης Τεχνικού Ελέγχου του κάθε οχήματος αποτελεί και παράβαση του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και, σε περίπτωση διαπίστωσής του από τα όργανα της Τροχαίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο.

Εάν, ωστόσο, ο επαγγελματίας προσκομίσει το όχημά του για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εντός 10 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παράβασης, τότε το πρόστιμο μειώνεται στο 1/2 της αρχικής του αξίας.

6.Γ. Καθορισμός τιμών Τεχνικού Ελέγχου

Σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του Υπ. Μεταφορών ισχύει πλαφόν κατώτερης τιμής για τους Τεχνικούς Ελέγχους Οχημάτων. Το πλαφόν αυτό ορίζεται ως η τιμή που ισχύει για τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες τιμές Τεχνικού Ελέγχου βυτιοφόρων οχημάτων τηλεφωνήστε στα ΚΤΕΟ AUTOVISION (2310487500) για να ενημερωθείτε άμεσα.

6.Δ. Διάρκεια και φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου

Φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου
Από τον Ιανουάριο του 2013 βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων Υ.Α 24996/2840 και Υ.Α. 41557/5065, όλα τα Κ.Τ.Ε.Ο. ( δημόσια και ιδιωτικά ) υποχρεούνται να φωτογραφίζουν όλα τα οχήματα που προσέρχονται για Τεχνικό Έλεγχο, με σταθερές και φορητές κάμερες. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποστέλλονται μαζί με τα δεδομένα των ελέγχων ( μετρήσεις, ελλείψεις, αποτέλεσμα ελέγχου ) στο Υπ. Μεταφορών, μέσω on line μηχανογραφικού συστήματος, εντός ενός λεπτού από την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινής και να φαίνονται σε αυτές ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας των ελεγχόμενων οχημάτων. Για την λήψη τους απαιτούνται δύο σταθερές κάμερες και μία σταθερή σε κάθε γραμμή ελέγχου.

 • Η μία σταθερή πρέπει να είναι εγκαταστημένη στην αρχή της γραμμής ελέγχου, ώστε να φωτογραφίζεται η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.
 • Η δεύτερη σταθερή προς το τέλος της γραμμής, ώστε να φωτογραφίζεται η οπίσθια πλευρά του οχήματος
 • Μία φορητή κάμερα στον λάκκο κατόπτευσης, ώστε να φωτογραφίζεται ολόκληρη η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, εκτός αν πρόκειται για δίκυκλο ή ρυμουλκούμενο – ημιρυμουλκούμενου.

Για όλους τους αρχικούς και περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους απαιτούνται και οι τρείς φωτογραφίες για κάθε όχημα, ενώ για τους επανελέγχους και τους ειδικούς ελέγχους απαιτούνται μόνο οι δύο φωτογραφίες από τις σταθερές κάμερες.

Διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου
Με την Υ.Α. 20398/2177 του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής του Τεχνικού Ελέγχου για κάθε κατηγορία οχήματος. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ξεκινάει από την λήψη της πρώτης φωτογραφίας από την σταθερή κάμερα, κατά την είσοδο του οχήματος στην γραμμή ελέγχου και λήγει με την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Για τα φορτηγά-βυτία βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τον) η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του οχήματος. Αναλυτικά:

ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 2 ΑΞΟΝΕΣ 40’
ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 3 ΑΞΟΝΕΣ 45’
ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ 50’
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΡΜΟΙ
ΣΥΡΜΟΣ 3 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 60’
ΣΥΡΜΟΣ 4 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 65’
ΣΥΡΜΟΣ 5 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 70’
ΣΥΡΜΟΣ 6 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 75’
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 2 ΑΞΟΝΙΚΟ 35’
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 3 ΑΞΟΝΙΚΟ 40’

6.Ε. Τα σημεία ελέγχου

Στον οπτικό έλεγχο και στον έλεγχο καυσαερίων ελέγχονται:

 1. τα καυσαέρια του οχήματος
 2. ο αριθμός πλαισίου
 3. ο αριθμός μηχανής
 4. το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 5. τα ελαστικά

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχονται:

 1. η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 2. η απόδοση των φρένων
 3. τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους

Στο λάκκο κατόπτευσης ελέγχονται οπτικά:

 1. το σύστημα διεύθυνσης
 2. το σύστημα ανάρτησης
 3. το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 4. το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 5. οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος