Θέλω να ελέγξω επιβατικό

//Θέλω να ελέγξω επιβατικό
Θέλω να ελέγξω επιβατικό 2015-06-05T14:48:49+00:00

Είναι απλό…

 1. Οργανώστε τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός σας ορίζοντας τηλεφωνικά στο 2310 487500 ή on line ένα ραντεβού με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION
 2. Προσέρχεστε για Τεχνικό Έλεγχο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα από τα δύο ΚΤΕΟ AUTOVISION στη Θεσσαλονίκη
 3. Απολαμβάνετε την παραμονή σας στις εγκαταστάσεις μας για όσο χρόνο προβλέπεται να διαρκέσει ο έλεγχος

…τελειώσατε! Τώρα είστε σίγουροι ότι κυκλοφορείτε με ένα ασφαλές όχημα. Κατά την αποχώρησή σας βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε το καινούργιο έντυπο Τεχνικού Ελέγχου και ότι έχει τοποθετηθεί το ειδικό σήμα στην πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου σας.

1.Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται
1.Β. Προθεσμίες, Περιοδικότητα, Πρόστιμα
1.Γ. Καθορισμός τιμών Τεχνικού Ελέγχου
1.Δ. Διάρκεια και φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου
1.Ε. Σημεία ελέγχου

1.Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα έχει ξαναελεγχθεί)
 3. Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

1.Β. Προθεσμίες, Περιοδικότητα, Πρόστιμα

 • Κάθε πότε περνάνε έλεγχο τα επιβατικά;
  Κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτη άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος)
  Κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία ελέγχου (περιοδικός έλεγχος)
 • Πρόστιμα για εκπρόθεσμο έλεγχο επιβατικού
  Το δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αναφέρει καθαρά την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε την ημερομηνία αυτή, επικοινωνήστε με τα ΚΤΕΟ AUTOVISION με mail ή τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη λίστα πελατών μας και να σας το υπενθυμίσουμε εμείς εγκαίρως κάνοντας κλικ εδώ.

Για την περίπτωση του εκπροθέσμου ελέγχου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, που πληρώνονται με παράβολα του Δημοσίου που σας προμηθεύουμε εμείς στο ταμείο μας. Για τα επιβατικά ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Εκπρόθεσμος έλεγχος 30 ημερών προσαύξηση 17,12 €
 2. Εκπρόθεσμος από 30 μέρες έως και έξι μήνες προσαύξηση 35,31 €
 3. Εκπρόθεσμος άνω των έξι μηνών προσαύξηση 69,55 €

Επιπρόσθετα η παραμέληση της υποχρέωσης Τεχνικού Ελέγχου του κάθε οχήματος αποτελεί και παράβαση του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και, σε περίπτωση διαπίστωσής του από τα όργανα της Τροχαίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 400€.

Εάν, ωστόσο, ο πολίτης προσκομίσει το όχημά του για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εντός 10 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παράβασης, τότε το πρόστιμο μειώνεται στο 1/8 της αρχικής του αξίας, οπότε ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει το ποσό των 50€.

1.Γ. Καθορισμός τιμών Τεχνικού Ελέγχου

Σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του Υπ. Μεταφορών ισχύει πλαφόν κατώτερης τιμής για τους Τεχνικούς Ελέγχους Οχημάτων. Το πλαφόν αυτό ορίζεται ως η τιμή που ισχύει για τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες τιμές Τεχνικού Ελέγχου επιβατικών οχημάτων τηλεφωνήστε στα ΚΤΕΟ AUTOVISION (2310487500) για να ενημερωθείτε άμεσα.

1.Δ. Διάρκεια και φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου

Φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου

Από τον Ιανουάριο του 2013 βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων Υ.Α 24996/2840 και Υ.Α. 41557/5065, όλα τα Κ.Τ.Ε.Ο. ( δημόσια και ιδιωτικά ) υποχρεούνται να φωτογραφίζουν όλα τα οχήματα που προσέρχονται για Τεχνικό Έλεγχο, με σταθερές και φορητές κάμερες. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποστέλλονται μαζί με τα δεδομένα των ελέγχων ( μετρήσεις, ελλείψεις, αποτέλεσμα ελέγχου ) στο Υπ. Μεταφορών, μέσω on line μηχανογραφικού συστήματος, εντός ενός λεπτού από την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινής και να φαίνονται σε αυτές ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας των ελεγχόμενων οχημάτων. Για την λήψη τους απαιτούνται δύο σταθερές κάμερες και μία σταθερή σε κάθε γραμμή ελέγχου.

 • Η μία σταθερή πρέπει να είναι εγκαταστημένη στην αρχή της γραμμής ελέγχου, ώστε να φωτογραφίζεται η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.
 • Η δεύτερη σταθερή προς το τέλος της γραμμής, ώστε να φωτογραφίζεται η οπίσθια πλευρά του οχήματος
 • Μία φορητή κάμερα στον λάκκο κατόπτευσης, ώστε να φωτογραφίζεται ολόκληρη η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, εκτός αν πρόκειται για δίκυκλο ή ρυμουλκούμενο – ημιρυμουλκούμενου.

Για όλους τους αρχικούς και περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους απαιτούνται και οι τρείς φωτογραφίες για κάθε όχημα, ενώ για τους επανελέγχους και τους ειδικούς ελέγχους απαιτούνται μόνο οι δύο φωτογραφίες από τις σταθερές κάμερες.

Διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου

Με την Υ.Α. 20398/2177 του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής του Τεχνικού Ελέγχου για κάθε κατηγορία οχήματος. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ξεκινάει από την λήψη της πρώτης φωτογραφίας από την σταθερή κάμερα, κατά την είσοδο του οχήματος στην γραμμή ελέγχου και λήγει με την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Για τα επιβατικά οχήματα η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου είναι:

 • ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20’
 • ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25’

1.Ε. Σημεία ελέγχου

Στον οπτικό έλεγχο και στον έλεγχο καυσαερίων εξετάζονται:

 1. τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας)
 2. το όχημα εσωτερικά- εξωτερικά (οπτικώς)
 3. ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
 4. η πίεση των ελαστικών- η ύπαρξη ρεζέρβας
 5. η ποιότητα και η σύνθεση των καυσαερίων

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχονται:

 1. η σύγκλιση- απόκλιση των τροχών
 2. η απόδοση της ανάρτησης
 3. η απόδοση των φρένων
 4. τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους- γενική λειτουργία

Στο λάκκο κατόπτευσης ελέγχονται:

 1. το σύστημα διεύθυνσης
 2. το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 3. οι άξονες – οι τροχοί- τα ελαστικά – η ανάρτηση
 4. οι δίσκοι πέδησης
 5. οι εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 6. το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 7. η εξάτμιση

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος