Τα σημεία ελέγχου

//Τα σημεία ελέγχου
Τα σημεία ελέγχου 2017-05-08T13:30:55+00:00

Με την Υ.Α. 44800 του Υπ. Μεταφορών καθορίζονται τα σημεία ελέγχου και οι ελλείψεις που μπορεί κατά περίπτωση να διαπιστωθούν κατά τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, καθώς και η σημαντικότητα αυτών (δευτερεύουσα, σοβαρή, επικίνδυνη)

  • ανά κατηγορία οχήματος (επιβατικό, φορτηγό, δίκυκλο, εκπαιδευτικό κ.α.) και
  • ανά σύστημα του οχήματος (Σύστημα διεύθυνσης, σύστημα ανάρτησης, εξοπλισμός κ.α.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συστήματα ενός Επιβατικού οχήματος, που ελέγχονται σε ένα ΚΤΕΟ AUTOVISION.
elegxos_car

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συστήματα ενός Δικύκλου, που ελέγχονται σε ένα ΚΤΕΟ AUTOVISION.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συστήματα ενός Βαρέος Οχήματος, που ελέγχονται σε ένα ΚΤΕΟ AUTOVISION.