Φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου

//Φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου
Φωτογράφιση του Τεχνικού Ελέγχου 2015-05-21T09:25:10+00:00

Από τον Ιανουάριο του 2013 βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων Υ.Α . 24996/2840 (ΦΕΚ 1123Β’ 3.6.2011) και Υ.Α. 41557/5065 (ΦΕΚ 2200Β’ 6.4.2013), όλα τα Κ.Τ.Ε.Ο. ( δημόσια και ιδιωτικά ) υποχρεούνται να φωτογραφίζουν όλα τα οχήματα που προσέρχονται για Τεχνικό Έλεγχο, με σταθερές και φορητές κάμερες. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποστέλλονται μαζί με τα δεδομένα των ελέγχων ( μετρήσεις, ελλείψεις, αποτέλεσμα ελέγχου ) στο Υπουργείο Μεταφορών, μέσω on line μηχανογραφικού συστήματος, εντός ενός λεπτού από την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Η διαδικασία φωτογράφισης του Τεχνικού Ελέγχου διασφαλίζει και αποδεικνύει την σωστή τήρηση της διαδικασίας ελέγχου και είναι ένας τρόπος διασφάλισης της καλής ποιότητας υπηρεσιών των ΚΤΕΟ.

Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινής και να φαίνονται σε αυτές ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας των ελεγχόμενων οχημάτων. Για την λήψη τους απαιτούνται δύο σταθερές κάμερες και μία σταθερή σε κάθε γραμμή ελέγχου. Αναλυτικότερα προβλέπονται:

  • Η μία σταθερή κάμερα πρέπει να είναι εγκαταστημένη στην αρχή της γραμμής ελέγχου, ώστε να φωτογραφίζεται η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.
  • Η δεύτερη σταθερή κάμερα τοποθετείται προς το τέλος της γραμμής, ώστε να φωτογραφίζεται η οπίσθια πλευρά του οχήματος
  • Μία φορητή κάμερα υπάρχει στο λάκκο κατόπτευσης, ώστε να φωτογραφίζεται ολόκληρη η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, εκτός αν πρόκειται για δίκυκλο ή ρυμουλκούμενο – ημιρυμουλκούμενου.

Στα δίκυκλα φωτογραφίζεται η μία πλευρά του υπό κατάλληλη γωνία ώστε οι πινακίδες κυκλοφορίας να είναι ευανάγνωστες. Στο ρυμουλκούμενο-ημιρυμουλκούμενο φωτογραφίζεται η οπίσθια πλευρά του οχήματος. Για όλους τους αρχικούς και περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους απαιτούνται και οι τρείς φωτογραφίες για κάθε όχημα, ενώ για τους επανελέγχους και τους ειδικούς ελέγχους απαιτούνται μόνο οι δύο φωτογραφίες από τις σταθερές κάμερες.