Εποπτεία και έλεγχος των ΚΤΕΟ

//Εποπτεία και έλεγχος των ΚΤΕΟ
Εποπτεία και έλεγχος των ΚΤΕΟ 2015-04-24T11:08:32+00:00

Ο κρατικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Γενικά
Ο θεσμός του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΚΤΕΟ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 στην Ευρώπη, και σταδιακά υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα, με την ίδρυση και λειτουργία των Δημοσίων ΚΤΕΟ ανά την Ελλάδα.

Τo 2001, ψηφίστηκε ο Ν. 2963/2001 που επέτρεψε και σε ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν στο θεσμό, και το 2004 άνοιξε τις πύλες του το ΚΤΕΟ Θέρμης AUTOVISION, το πρώτο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στην Ελλάδα.

Οι κατηγορίες των οχημάτων που ελέγχονται, η περιοδικότητα του τεχνικού ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται επακριβώς από αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών.

Αδειοδότηση και λειτουργία
Όλα τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ελέγχονται για την λειτουργία τους από την οικεία Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι και η αδειοδοτούσα αρχή των Ι.ΚΤΕΟ. Από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών διενεργούνται οι προγραμματισμένοι ή έκτακτοι έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων .

Παράλληλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ελέγχονται από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποιήσεων που αξιολογεί την λειτουργία της επιχείρησης και εκδίδει το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008.

Άλλοι κρατικοί φορείς που ελέγχουν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι:

  • ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας για τήρηση εργασιακών διατάξεων και διαδικασιών
  • Πυροσβεστική για την ύπαρξη και την εφαρμογή κανόνων πυροπροστασίας
  • ΔΟΥ για τη σωστή διαχείριση και έκδοση παραβόλων εκπρόθεσμων ελέγχων

On line παρακολούθηση των ελέγχων
Κάθε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ βρίσκεται σ συνεχή on line σύνδεση με το Υπ. Μεταφορών. Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα άμεσης καταγραφής που ενημέρωσης καταγράφονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο Υπ. Μεταφορών:

  1. Όλες οι μετρήσεις του ελέγχου για κάθε όχημα
  2. Τα αποτελέσματα κάθε Τεχνικού Ελέγχου
  3. Οι φωτογραφίες από την διενέργεια κάθε Τεχνικού Ελέγχου

Όλα αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσα στο χρονικό διάστημα του 1min από την ολοκλήρωση του Τεχνικού Ελέγχου και την έκδοση του Δελτίου τεχνικού Ελέγχου.
Με τον τρόπο αυτό η Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Υπ. Μεταφορών ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως:
Τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων διάρκειας του κάθε Τεχνικού Ελέγχου
Αποστολή φωτογραφιών για την πιστοποίηση του κάθε ελέγχου
Είσπραξη του παραβόλου εκπρόθεσμου ελέγχου
Είναι προφανές ότι με το σύστημα αυτό δεν υπάρχει κανέναν περιθώριο για αλλοίωση ή παράληψη στους Τεχνικούς Ελέγχους των οχημάτων.

Προσόντα Ελεγκτών
Το Υπ. Μεταφορών ελέγχει και εγκρίνει την στελέχωση των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Βάσει νόμου, όλοι οι ελεγκτές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων μηχανολογικής κατεύθυνσης. Επιπρόσθετα όλοι οι Τεχνικοί παρακολουθούν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 120 ωρών από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με τις διαδικασίες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων.

Γνωρίστε τα στελέχη και τους ανθρώπους της AUTOVISION και εμπιστευτείτε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας σε αυτούς.