Έλεγχος διασκευής Υγραερίου – LPG

//Έλεγχος διασκευής Υγραερίου – LPG
Έλεγχος διασκευής Υγραερίου – LPG 2016-10-10T13:39:16+00:00

Ειδικός έλεγχος για την ταξινόμηση διασκευασμένου οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης – LPG

Σύμφωνα με την Υ.Α. 18586/698(ΦΕΚ 411Β’ 23.03.2000) του Υ.Μ.Ε. θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης και του υγραερίου (LPG) για την κίνηση βενζινοκίνητων οχημάτων.

Η διασκευή μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργείο που διαθέτει άδεια τοποθέτησης και επισκευής συστημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, και από πιστοποιημένο τεχνίτη συσκευών αερίου καυσίμου για την κίνηση αυτοκινήτου.

Μετά την διασκευή και το αργότερο σε ένα μήνα, στο όχημα πρέπει να διενεργηθεί ειδικός τεχνικός έλεγχος από Κ.Τ.Ε.Ο. για την έγκριση της διασκευής, ώστε να ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας του, ότι χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο. Για τον έλεγχο αυτό ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλει στο ΚΤΕΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο του προσκομίζοντος το όχημα και εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το όχημα δεν συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος
  • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον το όχημα είχε υποχρέωση για ΚΤΕΟ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του τεχνικού που διενέργησε την διασκευή, σύμφωνη με το παράρτημα 1 της παραπάνω Υ.Α.  Οι ημερομηνίες της Υπεύθ. Δήλωσης και της θεώρησης από ΚΕΠ, οφείλουν να ταυτίζονται.
  • Δήλωση Συμμόρφωσης της συσκευής υγραεριοκίνησης (μεταφρασμένης στα ελληνικά). Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης.
  • Παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια) για την αγορά και τοποθέτηση των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης. Το παραστατικό τοποθέτησης οφείλει να φέρει την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστασης.

Το Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργεί:

  • έλεγχο αναγνώρισης του οχήματος ( αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα κ.λπ.).
  • έλεγχο καυσαερίων
  • οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης αν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία
  • έλεγχο στεγανότητας του συστήματος.

Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, εκδίδεται Πρακτικό Ελέγχου Διασκευασμένου Οχήματος, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοιν. ώστε να ενημερωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας.