Έλεγχος διασκευής Φυσικού Αερίου – CNG

//Έλεγχος διασκευής Φυσικού Αερίου – CNG
Έλεγχος διασκευής Φυσικού Αερίου – CNG 2016-10-10T13:41:30+00:00

Ειδικός έλεγχος για την ταξινόμηση διασκευασμένου οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου – CNG

Με την Υ.Α. 10852/715/14(ΦΕΚ 1466Β’ 05.06.2014) του Υπ. Μεταφορών θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση βενζινοκίνητων οχημάτων.

Η διασκευή μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργείο που διαθέτει άδεια τοποθέτησης και επισκευής συστημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, και από πιστοποιημένο τεχνίτη συσκευών αερίου καυσίμου για την κίνηση αυτοκινήτου.

Μετά την διασκευή και το αργότερο σε ένα μήνα, στο όχημα πρέπει να διενεργηθεί ειδικός τεχνικός έλεγχος από Κ.Τ.Ε.Ο. για την έγκριση της διασκευής, ώστε να ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας του, ότι χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το φυσικό αέριο. Για τον έλεγχο αυτό ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλει στο ΚΤΕΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο του προσκομίζοντος το όχημα και εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το όχημα δεν συνοδεύεται από τον κάτοχό του.
  • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον το όχημα είχε υποχρέωση για ΚΤΕΟ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του τεχνικού που διενέργησε την διασκευή, σύμφωνη με το παράρτημα 1 της παραπάνω Υ.Α.
  • Δήλωση Συμμόρφωσης της συσκευής πεπιεσμένου φυσικού αερίου.
  • Παραστατικά ( αποδείξεις – τιμολόγια ) για την αγορά και τοποθέτηση των εξαρτημάτων πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

Το Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργεί:

  • έλεγχο καυσαερίων
  • οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης πεπιεσμένου φυσικού αερίου, αν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία
  • έλεγχο διαρροών του συστήματος.

Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, εκδίδεται Πρακτικό Ελέγχου Διασκευασμένου Οχήματος, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοιν. ώστε να ενημερωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας.