Διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου

//Διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου
Διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου 2017-05-08T13:30:55+00:00

«Απολαύστε τις υπηρεσίες φιλοξενίας μας και αξιοποιήστε το χρόνο παραμονής σας στα ΚΤΕΟ AUTOVISION!»

Με την Υ.Α. 20398/2177 ( ΦΕΚ 1469Β’ 03.05.2012 ) του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής του Τεχνικού Ελέγχου για κάθε κατηγορία οχήματος. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ξεκινάει από την λήψη της πρώτης φωτογραφίας από την σταθερή κάμερα, κατά την είσοδο του οχήματος στην γραμμή ελέγχου, και λήγει με την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Ο καθορισμός του ελάχιστου χρόνου διάρκειας του Τεχνικού Ελέγχου είναι ένα μέτρο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου στα ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η ελάχιστα επιτρεπτή χρονική διάρκεια διεξαγωγής του Τεχνικού Ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Σε λεπτά της ώρας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Σε λεπτά της ώρας)

ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΡΜΟΙ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

15’

ΣΥΡΜΟΣ 3 ΑΞΟΝΙΚΟΣ

50’

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50 ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

12’

ΣΥΡΜΟΣ 4 ΑΞΟΝΙΚΟΣ

55’

ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ)

ΣΥΡΜΟΣ 5 ΑΞΟΝΙΚΟΣ

60’

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20’

ΣΥΡΜΟΣ 6 ΑΞΟΝΙΚΟΣ

65’

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

25’

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ

20’

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 2 ΑΞΟΝΙΚΟ

25’

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 3 ΑΞΟΝΙΚΟ

30’

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 2 ΑΞΟΝΕΣ

30’

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR)

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 3 ΑΞΟΝΕΣ

35’

ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 10’

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ

40’

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ATP)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ

35’

ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 5’

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΩΝ)

50’

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ

80’