Χορηγίες και Εταιρική Υπευθυνότητα

//Χορηγίες και Εταιρική Υπευθυνότητα

Χορηγίες και Εταιρική Υπευθυνότητα AUTOVISION

Τα κοινωνικά θέματα, το παιδί, η οικογένεια, το περιβάλλον, οι ευπαθείς ομάδες, η κοινωνική αλληλεγγύη, είναι θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ενεργειών μας. Άλλοτε με πρωτοβουλίες της AUTOVISION, όπως η Τράπεζα Αίματος και το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά, άλλοτε συμμετέχοντας σε ενέργειες και δράσεις άλλων κοινωνικών φορέων, όπως ποδηλατικοί ή μηχανοκίνητοι αγώνες